Welkom op de webenquêtesite van ResearchNed

ResearchNed gebruikt deze site voor de hosting van haar webenquêtes.

Vanaf deze pagina zijn geen enquêtes te starten. Dit gebeurt met behulp van een speciale url die respondenten van ons ontvangen. Op deze wijze is een gecontroleerde toegang tot onze webenquêtes mogelijk.

Kijk voor meer informatie over ResearchNed op de site.

Een belangrijke activiteit van ResearchNed is HetStudentenpanel.nl. Lees meer over Het Studentenpanel op de site: www.OverHet Studentenpanel.nl.